Trang trí tiệc cưới bằng hốc tinh thể, bạn đã thử chưa?

Trang trí tiệc cưới bằng hốc tinh thể, bạn đã thử chưa?