{Ceremony Wedding} Hữu Cường - Diệu Linh 26/9/2019 - Công Ty Sự Kiện Venus - Nhà Tổ Chức Sự Kiện Chuyên Nghiệp